Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Gedragscode

Gedragscode

Stichting Netwerk acht het voorkomen en bestrijden van agressie, pesten, (seksuele)  intimidatie en discriminatie van groot belang.  
Stichting Netwerk heeft een vertrouwenspersoon die gedegen kennis heeft van de terreinen waarop de gedragscode van toepassing is. Wanneer intern niet over de situatie kan worden gesproken kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon via het secretariaat van het Centraal bureau via 0229-212587.

VOG

Stichting Netwerk is een maatschappelijke organisatie, welke werkt met soms kwetsbare doelgroepen en vertrouwelijke informatie. Integriteit is een belangrijke waarde binnen de organisatie. Een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) helpt dit te waarborgen. Daarom moeten alle medewerkers, stagiairs, vakkrachten, docenten en vrijwilligers die structureel bij Netwerk werken in het bezit zijn van een VOG. 
Wanneer u bij ons aan de slag gaat zal de beroepskracht u hier verder over informeren. Stichting Netwerk vergoed de kosten voor de VOG. 

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal