Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Inschrijven/betalen/voorwaarden

Aanmelden

Je kunt je via de website met een aanmeldingsformulier inschrijven voor een cursus/activiteit van Stichting Netwerk en deze ook meteen betalen. Een inschrijving geldt voor de duur van de cursus/activiteit. Het is niet mogelijk een deel van de cursus of één les te volgen, met uitzondering van een mogelijke introductieles.

Plaatsing voor een cursus/activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.
Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt bepaald of een cursus kan starten. Volgorde van plaatsing deelnemers:
1. wijkbewoners 2. bewoners uit andere wijken van Hoorn 3. bewoners uit de regio.

Bij voldoende inschrijvingen ontvang je van het wijkcentrum een definitief bericht over de aanvang van de cursus/activiteit. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de cursus uitgesteld en ontvang je daar ook bericht over.

Wachtlijst

Bij meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen voor de cursus/activiteit wordt men op een wachtlijst geplaatst. Als er een plaats vrij komt bij de cursus/activiteit neemt het wijkcentrum contact op met de eerste persoon op de wachtlijst. Bij de start van een nieuwe cursus/activiteit krijgen mensen die op de wachtlijst staan voorrang op nieuwe aanmeldingen. Als er geen nieuwe cursus/activiteit start, worden mensen die op de wachtlijst staan hiervan op de hoogte gesteld.

Eigen risico

Deelname aan activiteiten van Stichting Netwerk is geheel op eigen risico.

Aanmelden bij docent

Er zijn ook cursussen waarvoor je je rechtstreeks moet aanmelden bij de docent van de cursus. Dit staat bij de cursussen vermeld.

Aanmelding bij wijkcentrum

Als je je niet via de website voor een cursus/activiteit wilt aanmelden dan kun je dit ook doen bij het betreffende wijkcentrum. Het cursusgeld wordt in principe tijdens de eerste les geïnd. Voor wijkcentrum Grote Waal en De Zaagtand geldt, dat het lesgeld vooruit betaald wordt bij de administratie.

Annuleren of beëindigen van een cursus van Netwerk 

Wanneer je besluit niet deel te nemen aan een cursus dient u dit één week vóór aanvang schriftelijk of via de mail te melden bij de administratie van het wijkcentrum. Indien je je niet binnen deze termijn afmeldt wordt het cursusgeld (plus €7,00 administratiekosten) bij je in rekening gebracht. Wanneer je de cursus tussentijds wenst te beëindigen dient dit eveneens schriftelijk of via de mail gemeld te worden. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op teruggave van een deel van het cursusgeld. In geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte van een deelnemer kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden met betrekking tot de activiteiten van Netwerk zijn van toepassing en vind je op onze website.

Voorbehoud

Ondanks het feit dat wij de informatie op deze website zorgvuldig proberen bij te houden, kan het gebeuren dat een cursus of activiteit wijzigt, vervalt of prijswijzigingen optreden. Zie ook onze disclaimer.

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal