Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Raad van Toezicht

Reglement en Good Governancecode
Conform de Good Governancecode van Sociaal Werk Nederland heeft Stichting Netwerk haar reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld. Het reglement is getoetst en goedgekeurd. Stichting Netwerk is opgenomen in het Register Kwaliteitslabel/Governancecode Sociaal Werk Nederland.
Reglement Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 leden en is het hoogste orgaan binnen de stichting.
Zij houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar, indien nodig wordt een extra vergadering gepland. De Raad van Toezicht of een delegatie ervan nodigt één keer per jaar de Ondernemingsraad uit voor overleg. Tevens heeft de Raad van Toezicht jaarlijks overleg met de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Hoorn. Beloningsbeleid: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegelden.

De volgende 4 personen hebben momenteel zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Netwerk:

Answerd Beuker

De heer A.M.T. Beuker
Voorzitter Raad van Toezicht 

Strategisch adviseur gemeente Koggenland

Bloem

De heer J.W. Bloem
advocaat, Duijn, Bloem en Voss advocaten


Nevenfunctie:
* Bestuurder Stichting Rentree

bruins

De heer R.C.P. Bruins

financieel directeur bij GGZ Friesland


Nevenfuncties:

* Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den Helder
* Voorzitter Auditcommissie Woningstichting Den Helder
* Lid Raad van Toezicht Woonzorggroep Samen in Schagen
* Voorzitter Auditcommissie Woonzorggroep Samen in Schagen


De heer P.J Gutter

Afdelingshoofd Financiën HLTsamen


Nevenfuncties:

* Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Nederland

* Werkzaam als interim- en verandermanager bij BMC

* Trainer/begeleider en wedstrijdsecretaris bij de Blokkers 

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal