Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurtbuddy/ buurtkameraadje

Het project ‘Buurtbuddy’ is een maatjesproject waarbij kinderen/tieners van 9 t/m 16 jaar die sociaal kwetsbaar zijn, geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes of in een moeilijke (thuis)situatie zitten, aan een buddy worden gekoppeld.
Door persoonlijk contact, aandacht en ondersteuning worden sociale vaardigheden ontwikkeld zodat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

Voorbeeldrol
De buurtbuddy is een jonge vrijwilliger die als een ‘grote broer of zus’ fungeert. Hij/zij vervult een voorbeeldrol voor het kind/de tiener en speelt een actieve rol in het samenbrengen van andere kinderen/tieners om vriendschappen te stimuleren. De buddy richt zich daarbij niet alleen op de activiteit maar ook op andere sociale processen. Hij/zij geeft net even meer of juist andere steun dan de tiener vanuit huis of school krijgt.

Wat doet een buurtbuddy precies?
De buurtbuddy: 

* maakt elke week op een vaste tijd en plaats een afspraak met de tiener voor een periode die onderling is afgesproken;
* helpt met praktische zaken zoals het maken van een planning of zoeken naar vrijetijdsbesteding;
* kan een gesprekspartner zijn met wie de tiener kan praten over mogelijke problemen of andere onderwerpen;
* houdt contact met de ouders en school om de voortgang te bespreken (indien nodig). 

Meer informatie
Kersenboogerd, Anouck Benjamins, a.benjamins@netwerkhoorn.nl
De Zaagtand, Brechje Munnik, b.munnik@netwerkhoorn.nl 
Grote Waal, Pien Knijn, p.knijn@netwerkhoorn.nl
De Huesmolen, Cindy Wognum, c.wognum@netwerkhoorn.nl 
De Cogge, Saskia Posthumus, s.posthumus@netwerkhoorn.nl