Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een samenwerkingsproject in Hoorn met als doel om mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten in de buurt. Met de juiste zorg op de juiste plaats zit je weer lekker(der) in je vel en dat is belangrijk voor het hebben van een goede gezondheid. Sommige mensen hebben hulp nodig bij het vinden van activiteiten die bij hen passen. Een maatje of welzijnscoach biedt dan uitkomst. De welzijnscoaches zijn betrokken buurtbewoners die worden begeleid door Stichting Netwerk.

Het programma ‘Aandacht en activiteiten als medicijn’
Een welzijnscoach of maatje biedt na doorverwijzing van de huisarts de deelnemer een helpende hand om actief te blijven en te kijken wat bij de persoon past. Het aanbod varieert van creatieve of sportieve activiteiten tot cursussen of vrijwilligerswerk. Door het ontwikkelen, doorverwijzen en het goed toegankelijk maken van welzijnsactiviteiten in de buurt bevorder je de eigen regie van de deelnemers.

Samenwerking
In dit project slaan huisartsen uit de wijken Risdam, Grote Waal, Kersenboogerd en Zwaag samen met ZWF/Zorgkoepel West-Friesland, Mee&deWering, Stichting Netwerk Hoorn, gemeente Hoorn, Vicino en ZONH de handen ineen om de werkwijze van Welzijn op Recept in Hoorn toe te passen.

Meer informatie
Coördinator van de welzijnscoaches is Nanda Leeuw, bereikbaar via wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. 

Persbericht vanuit gemeente Hoorn
Artikel over Welzijn op Recept